Služby

Ceník služeb

 

Varianta A

Věřitel částečně podílí na nákladech spojených s vymáháním své pohledávky,ale současně snižuje výši provizní odměny z inkasovaných částek. Varianta je vhodná pro klientelu s menším množstvím obchodních případů jejichž pohledávky mají vyšší kapitálovou hodnotu. V případě neúspěšné intervence poskytne naše strana na vyžádání písemnou zprávu o celém vývoji případu s doporučením dalšího postupu.


Počet dnů po splatnosti Registrační poplatky Provizní odměna
do 45 0neúčtují se 4%
do 90 400,-Kč 7%
do 180 500,-Kč 10%
do 365 500,-Kč 12%
nad 365 800,-Kč 16%

Osobní návštěva dlužníka mimo Prahu: 700,-Kč

Osobní návštěva dlužníka v Praze: 300,-Kč

Pro vyúčtování osobní návštěvy u dlužníka je vždy vyžádán předešlý souhlas věřitele.


Varianta B

Tato varianta je bez vstupních investic pro zadavatele. Důležité informace jsou sdělovány formou jednořádkových reportů nebo jiným dohodnutým způsobem.


Počet dnů po splatnosti Provizní odměna
do 45 4%
do 90 8%
do 180 12%
do 365 15%
nad 365 19%

Osobní návštěva dlužníka mimo Prahu: 700,-Kč

Osobní návštěva dlužníka v Praze: 300,-Kč

Pro vyúčtování osobní návštěvy u dlužníka je vždy vyžádán předešlý souhlas věřitele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Počet dnů po splatnosti:
Časové rozpětí od data splatnosti jednotlivé faktury k datu předání dokumentace mandatáři.

Registrační poplatky:
Poplatek účtovaný mandantovi v okamžiku registrace předaných obchodních případů
(vztahuje se pouze pro Variantu A, a jsou kompenzovány sníženou sazbou provizní odměny).

Provizní odměna:
Odměna mandatáře vypočtená v procentech z plnění realizovaného dlužníkem.

Obchodní případ:
Jeden subjekt (dlužník) s libovolným počtem faktur.