Služby

Ceník obchodních informací

Obchodní informace - Česká Republika


10 kusů á Kč 1 230,-   12 300,-
20 kusů á Kč 1 130,-   22 600,-
30 kusů á Kč 1 060,-   31 800,-
50 kusů á Kč 1 030,-   51 500,-
100 kusů á Kč 920,-   92 000,-
Jednotlivá obchodní informace       1.850,-


Obchodní informace - zahraničí

Cena předplatného a jednotlivé obchodní informace se zvyšuje o přirážku podle níže uvedených zón.

ZÓNA 1 ZÓNA 2 ZÓNA 3 ZÓNA 4
Kč 800,- Kč 1.200,- Kč 2.000,- Kč 2.800,-
Německo Belgie Bosna a Hercegovina ostatní země
Rakousko Bulharsko Dánsko  
Slovensko Francie Estonsko  
  Holandsko Finsko  
  Chorvatsko Island  
  Irsko Kanada  
  Itálie Kypr  
  Lichtenštejnsko Litva  
  Lucembursko Lotyšsko  
  Maďarsko Makedonie  
  Polsko Rusko  
  Portugalsko Řecko  
  Rumunsko Srbsko a Černá Hora  
  Slovinsko Švédsko  
  Španělsko Švýcarsko  
  Velká Británie USA  
       
Dodací lhůta:*) Standard 6 pracovních dnů  
  Expres 3 pracovní dny  
  Blesk - tuzemsko 8 pracovních hodin  

*)Za dodací lhůtu expres je účtován dvojnásobek, za bleskovou trojnásobek ceny standardní informace.

Uvedené dodací lhůty platí pro informace o tuzemských firmách. Pro většinu evropských zemí, USA a Kanadu jsou dodací lhůty o 1 - 2 dny delší. Dodací lhůty informací o afrických, asijských a jihoamerických zemích budou sděleny na požádání. Zahraniční obchodní informace mohou být dodány v jazyce německém nebo anglickém. V případě dvojjazyčné verze je příplatek 300,- Kč.