Služby

Dotazy

 

Jakou má vaše společnost úspěšnost při inkasu pohledávek ?

Tato otázka je velice spekulativní a seriózní společnost podnikající v tomto oboru by na podobné otázky neměla odpovídat. Naše %-ní úspěšnost při inkasu pohledávek se liší podle toho, o jakou pohledávku se jedná, zda ji dlužník uznává, ale hlavně podle stáří dluhu. Obecně platí, že úspěšnost u klientů, kteří předávají své pohledávky včas, pravidelně a systematicky, přesahuje 80%. Naopak nahodilé obchodní kontakty mají někdy úspěšnost na úrovni kolem 5-10%. V obou případech jde však o pouhou spekulaci a hru čísel, kterou si potenciální zákazník nemá možnost ověřit. Z tohoto důvodu prohlašujeme, že nejsme schopni poskytnout konkrétní číslo, které by bylo odrazem naší průměrné úspěšnosti.

Jaká je minimální výše dluhu, který si u vás můžu nechat vymáhat ?

Spodní hranice pro inkaso dlužné částky není žádným způsobem omezena, ale předpokládáme, že nás nebudete zatěžovat řešením takové pohledávky, kde by náklady na vymáhání přesáhly dluh samotný. Převedeme-li shora uvedený text do čísel, pak usuzujeme, že budeme inkasovat částky přesahující cca 500,-Kč. U těchto částek předpokládáme, že věřitel má vícero dlužníků, aby naše intervence měla ekonomický přínos pro obě strany. CORRECT Finance s.r.o. si vyhrazuje právo zakázku odmítnout, pokud teoretický předpoklad výsledku mimosoudní intervence nedává záruku rentability.

Lze sjednat jiné schéma odměňování vaší činnosti ?

Veškeré ceny se sjednávají dohodou a sazby uvedené v ceníku považujeme jako minimální. Máte-li však k dispozici zajímavé portfolio pohledávek a zvažujete jeho předání k inkasu za nižší odměnu pro naši stranu, pak je nejvhodnějším řešením osobní schůzka, kde lze doladit Vaše představy o přiměřené ceně.

Kolik zaplatím, když bude vaše činnost neúspěšná ?

Zaplatíte v závislosti na sjednané variantě ceníku služeb varianta A nebo B. Půjde-li o jednorázovou spolupráci, pak se zřejmě dohodneme na variantě B, kdy v případě neúspěšné intervence naší strany nezaplatíte nic.

Půjčil jsem kamarádovi peníze a on mi je nechce vrátit, pomůžete mi ?

Litujeme, ale jak je uvedeno v provozních informacích, podobné případy neřešíme.

Svou pohledávku jsem si nechal již vymáhat u jiných společností, má smysl stejný úkol zadat i Vám ?

Pokud jste již v minulosti pohledávku řešil prostřednictvím konkurenčních společností, pak by zřejmě nemělo smysl zadávat tuto zakázku právě nám. Předpokládáme, že valná většina konkurenčních společností pracuje v zásadě podobným způsobem a kvalita jejich služeb se liší především cenou, úrovní informačního servisu a osobním přístupem k zákazníkovi. O podobné zakázky naše strana nemá zájem. Doporučujeme Vám dále situaci řešit soudní cestou.

Proč se domníváte, že máme spolupracovat právě s vámi a ne s konkurenční společností, která mi slíbila, že moji pohledávku nepochybně vymůže ?

Jakékoliv přesvědčovací argumenty, proč právě s námi a ne s kýmkoliv jiným nemáme důvody předkládat - nestěžujeme si na nedostatek klientely. Pokud Vám kdokoliv dal příslib, že Vaši pohledávku vymůže, pak nezbývá než konstatovat, že naše společnost podobné sliby nedává. Kvalitu a úroveň našich služeb si můžete ověřit na testovací skupině případů nebo v referenčních listech našich klientů, zveřejněných na této webové stránce. Nestavíme domy, nevyrábíme nábytek ani netiskneme propagační letáky, je těžké předložit hmatatelný podklad o kvalitě našich služeb. Neoddiskutovatelnou pravdou však zůstává, že pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, můžete tak učinit bez vstupních investic.

Dlužník se nezdržuje na známé adrese a hledá ho tam více věřitelů. Můžete ho sehnat a použít tvrdší a nekompromisní postup při vymáhání ?

Pokud se dlužník nezdržuje na adrese dostupné z veřejných zdrojů, pak můžeme zabezpečit jisté kroky vedoucí ke zjištění jeho aktuálního místa pobytu. Je však třeba konstatovat, že naše společnost neprovádí služby detektivního charakteru. Nepřehlédnutelným faktem v takovém případě je skutečnost, že osoba, která za sebou "spálila mosty", má ve valném případě takové množství dluhů, že není prostor na dohodu o zaplacení předmětné pohledávky. Veškeré postupy a nástroje, které používá naše společnost, jsou v souladu s právními normami ČR. Máte-li tedy na mysli jisté účinnější metody, které jsou na hranici nebo v rozporu se zákonnými normami, pak Vás musíme zklamat. V tomto případě se budete muset obrátit na "drsnější chlapíky", kteří budou v jistých případech jistě úspěšnější. Upozorňujeme Vás však, že cena za tyto služby bude několikanásobně vyšší a inteligenční kvocient těchto osob bude naopak výrazně nižší. Nelze opomenout ani fakt, že jakákoliv akce podobného charakteru se může obrátit ve stejné nebo vyšší intenzitě proti Vám.

Jak mám naložit s pohledávkou za dlužníkem v konkurzu - jste schopni ji vymoci ?

Nejsme. Taková pohledávka je mimosoudně nevymahatelná. Zjistíte-li, že Váš dlužník je v úpadku (Registr úpadců), pak je nutno podat přihlášku jako konkurzní věřitel. Statutárním orgánem úpadce se stává soudem stanovený správce konkurzní podstaty (SKP) a ten činí veškeré úkony, které mu stanoví Zákon o konkurzu a vyrovnání.

Nevěřím Vám, už jsem to zkoušel s jinými společnostmi podobného typu. Vždy si vzaly peníze a nic pro mě neudělaly.

Máte-li po návštěvě této webové prezentace o naši společnosti jakékoliv pochybnosti, pak bude jistě vhodné s námi nespolupracovat. Opakovaně prohlašujeme: V případě uzavírání mandátní smlouvy navštivte svého obchodního partnera, řádně si pročtěte smlouvu a vyžádejte telefonní čísla na osoby, které Vám mohou poskytnout reference. Na plné moci uveďte, že tato plná moc opravňuje mandatáře k inkasu pohledávek pouze a výhradně na Váš účet. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem.