Služby

Exekuce

 

Po dlouhém čekání se věřitelé dočkali legislativní úpravy zákona umožňující se účinně domoci svého finančního nároku přiznaného soudem. Bude-li tedy vydáno pravomocné soudní rozhodnutí, kdy je dlužník povinen platit, není již tento dokument v dnešní době bezcenným "papírem", ale odrazovým můstkem pro spolupráci s úřadem exekutora.

Naše kancelář od září 2001 úspěšně spolupracuje s EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM JUDr. Jablonská

Kdo hradí náklady exekuce?

Pro věřitele je jistě velice příjemná informace, že veškeré náklady na soudní vymáhání, mimosoudní inkaso ale i odměna exekutora jdou v případě úspěšné exekuce na účet povinného. V tuto chvíli je naší dobrou zkušeností, že dlužníci (pokud jde o částky do cca 200tis Kč) platí ihned v okamžiku, kdy zjistí, že je proti nim nařízena exekuce.

Máte-li jako věřitel k dispozici pravomocné (vykonatelné) rozhodnutí soudu, obracejte se ve věcech dalšího postupu proti dlužníkovi výhradně na exekutorské kanceláře. Intervence inkasní společnosti je dle našeho názoru pro tyto případy zbytečná. www.exekuceonline.cz