Služby

Předávací protokol

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

datum         
počet stran  

Věřitel
IČO: Obchodní název:
Sídlo:
Koresp.adresa:

Dlužník
IČO: Obchodní název:
ID: Sídlo:
Koresp.adresa:
Kontakty: telefon pevná: mobil:  email: 
Kontaktní osoba:

číslo faktury částka dosud zaplaceno zbývá k úhradě splatnost měna druh zboží nebo služby
CELKEM

Další důležité informace, poznámky nebo kontakty

Věřitel (mandant) předává tímto svou pohledávku do správy společnosti COORRECT Finance s.r.o. za podmínek uvedených v Mandátní smlouvě.razítko a podpis zmocnitele