Služby

Služby

 

Upomínkový servis

V rámci této služby naše společnost převezme od věřitele pohledávky od 1. do maximálně 45. dne po datu splatnosti faktury. Adekvátním způsobem navážeme kontakt s dlužníkem a vyjednáváme s ním až do zaplacení předmětných faktur.

 

Správa portfolia pohledávek

Pro jakoukoliv společnost jsme schopni zabezpečit komfortní ošetření pohledávek tak, aby jedinou starostí našeho klienta bylo zboží či službu řádně vyfakturovat a vést ve své účetní evidenci. Ostatní komunikaci s odběrateli (dlužníky) bez ohledu na množství a stáří faktur zabezpečíme.

 

Mimosoudní inkaso pohledávek

Postupně zvyšujícím se tlakem na dlužníka se provádí vymáhání pohledávky. Proces probíhá cestou ověřených mimosoudních nástrojů v časové lhůtě do cca 120 dnů od předání účetních podkladů věřitelem. Osobní šetření v místě podnikání nebo bydlišti dlužníka se provádí po předešlé konzultaci a schválení věřitelem. Není-li v uvedeném časovém horizontu dosaženo alespoň částečného finančního plnění směrem k věřiteli, ukončuje naše společnost svou intervenci a navrhuje další postup. Pokud není dohodnuto jinak, jsou veškeré platby inkasovány na účet věřitele.

 

Soudní vymáhání

V případě, že dojde k marnému uplynutí časové lhůty, určené pro vyčerpání dostupných mimosoudních nástrojů a operací (dle obtížnosti případu 3-6 měsíců), doporučuje a zároveň zabezpečuje naše společnost možnost ošetření pohledávky soudní cestou. Veškeré soudní úkony provádí partnerská advokátní kancelář JUDr. Evy Kapkové

 

Exekuce

Po dlouhém čekání se věřitelé dočkali legislativní úpravy zákona umožňující se účinně domoci svého finančního nároku přiznaného soudem. Bude-li tedy vydáno pravomocné soudní rozhodnutí, kdy je dlužník povinen platit, není již tento dokument v dnešní době bezcenným "papírem", ale odrazovým můstkem pro spolupráci s úřadem exekutora. Více informací...

 

Nákup a prodej pohledávek

Pro klienty, kteří vzhledem k současnému nedobrému stavu legislativy a soudnictví v ČR nejsou ochotni investovat nutné soudní poplatky a čekat na pravomocné rozhodnutí, je volitelnou variantou řešení nezaplacené pohledávky její prodej. Nabízíme možnost zveřejnění nabídky k prodeji na pohledávkové burze a zprostředkování obchodní transakce se zájemcem o koupi. V případě přímých odkupů se zaměřujeme především na partnery, kteří mají zájem odprodat celé portfolio (zejména likvidátoři a SKP). S ohledem na rizikovost této služby akceptujeme případné obchodní nabídky až po doložení veškeré dostupné dokumentace. Společnost CORRECT Finance s.r.o. neprovádí odkupy pohledávek za dlužníky v úpadku.