Služby

JUDr. Eva Kapková - advokát

Limuzská 8, 108 00 Praha 1, tel: 274 013 215, fax: 272 701 321
e-mail: eva.kapkova@volny.cz
mobil: 603 440 739

 

O nás

V roce 1985 jsem ukončila studium na PF UK, kde jsem dále studovala a vyučovala v oblasti občanského práva, hmotného, procesního, rodinného a dědického. Ve spolupráci s právnickou fakultou v Helsinkách jsem pak spolupracovala na projektu na ochranu spotřebitele, absolvovala jsem kurz American Law v Amsterodamu. Od r. 1990 jsem působila jako komerční právník a od r. 1996 jako advokát. Právní servis poskytuji v českém, ruském a anglickém jazyce.

Služby

Svým klientům poskytuji služby především v oblasti práva občanského, obchodního, zde zejména vymáháním dlužných částek platebními, směnečnými a šekovými rozkazy,sepisováním smluv s tím souvisících, podávání návrhů v rámci soudní exekuce, likvidace, konkurzu, vyrovnávacích řízení a trestním řízení, spotřebitelského, dědického a rodinného práva. Spolupracuji se společností zabývající se inkasem pohledávek i s realitními kancelářemi, soudními znalci, překladateli, soudními exekutory, notáři, nejen v ČR, ale i na Slovensku. Ve spolupráci se společnosti CORRECT Finance, s.r.o. Vám mohu poskytnou flexibilní, diskrétní služby zohledňující Vaše konkrétní požadavky při co nejrychlejším a nejuspokojivějším vyřízením Vašich žádostí v rámci dodržení zákona. A to i v oblasti problematiky s byty a neplatiči. Předáte-li svůj obchodní případ společnosti CORREECT Finance, která ji následně postoupí mně nemusíte dvakrát vysvětlovat jeden obchodní případ, a Vaše pohledávka může být co nejrychleji uspokojena. V případě Vašeho zájmu Vás budeme kontaktovat i se soudním exekutorem. V případě požadavků klienta poskytujeme 24 hodinový servis.

Dotazy

Prostřednictvím e-mailové adresy Vám mohu zodpovědět Vaše dotazy, po osobní dohodě mohu pro Vás sepisovat písemnosti právního charakteru, včetně závětí, přípravy předmanželských smluv, všech smluv souvisejících s nemovitostmi, včetně založení Sdružení spoluvlastníků jednotek.

 

eva.kapkova@volny.cz