Služby

živnostenský list

 

Na rozdíl od velké skupiny společností, které se zabývají inkasem pohledávek, vlastníme k této činnosti řádné živnostenské oprávnění. Doporučujeme všem věřitelům, aby si v případě uzavírání smluvního vztahu s inkasní společností nechali předložit její živnostenský list. Zároveň jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů. Oba dokumenty tedy zveřejňujeme.